bewust leiderschap | persoonlijke ontwikkeling | organisatiecultuur

Waar is jouw nest?

Sparren over jouw (persoonlijke) leiderschap

Er wordt in je organisatie vaak naar jou gekeken als er lijnen uitgezet moeten worden of een vraagstuk moet worden opgelost. Soms ook voel je je misschien een ‘boksbal’ tussen verschillende partijen of de ‘verzamelbak’ van alle problemen in je organisatie. Het is uitdagend en meestal leuk. Èn met momenten kan het ook ‘alleen’ zijn. Bij grote beslissingen bijvoorbeeld en in complexe situaties. Of omdat je toe bent aan een volgende stap in je ontwikkeling. Bij wie kun jij dan terecht? Waar is jouw nest?

Jouw persoonlijke leiderschap begint met de mens die jij bent. Want mensen volgen je niet primair om je kennis van tools en leiderschapstechnieken. Ze zijn al dan niet bereid met je mee te gaan om wie je bènt. Dat gebeurt op de onbewuste gevoelslaag van mensen. We peilen de ander onbewust en voortdurend of wat hij/zij zegt ook authentiek is. En dat voelen we haarfijn aan. Ben je niet in contact met je gevoel over wat je communiceert, dan zul je je collega’s minder gemakkelijk ‘mee’ krijgen. Andersom: als jij in stevigheid vòelt wat je zegt over je beslissing, je voorstel, of in het stellen van een grens, dan zullen mensen je gemakkelijker volgen. Daarom is jouw persoonlijke ontwikkeling steeds het uitgangspunt van mijn begeleiding.

Zelf je sessie plannen wanneer jij het wilt

‘Waar is jouw nest?’ is een abonnement van 8 sessies op jaarbasis. Jij bepaalt gedurende het jaar steeds jouw moment om te sparren, om te werken met je ontwikkelingsvraag of om iets te onderzoeken waar je intern niet over wilt of kunt praten.
Ik ben je klankbord en begeleid je naar persoonlijke inzichten in je eigen handelen in de issues waar je in jouw rol tegenaan loopt.

Met mijn achtergrond als organisatie-opsteller kan ik je ook helpen helderheid te krijgen in het gedrag van mensen in je organisatie. Daarvoor is de zogeheten onderstroom in je organisatie meestal ‘verantwoordelijk’. Die onderstroom bestaat uit de onbewuste overtuigingen en het onbewuste gevoel van mensen. Het zichtbaar maken van die onderstroom geeft je vaak verrassende inzichten die helpen de situatie te doorgronden. Dat geeft je een handvat voor de volgende stap die je zetten kunt.

De sessies kunnen praktisch zijn, dan weer diepgaand. Jij brengt steeds het onderwerp in op basis van jouw behoefte.

Wil je sparren of het iets voor jou is?

Of heb je in jouw organisatie een manager of HR-professional die je dit gunt?

Neem dan gerust contact met mij op.

Corinne

T 06 11 34 75 17

corinne@crossover.nu